Pårørende til psykisk syg/sårbar - en meget vanskelig position

Når du er pårørende til en psykisk sårbar/syg oplever du at komme til at stå med et kæmpe ansvar – måske alene – og det er en stor psykisk belastning. 20% af befolkningen *) vil i løbet af et år have en eller anden form for psykisk lidelse – selvfølgelig i forskellig sværhedsgrad. Det giver mange pårørende – måske er du en af dem.

 

Pårørende kan være forældre – sammen eller hver for sig – det kan være søskende, bedsteforældre, ægtefælle/kæreste eller anden familiemæssig relation. Og så kan det også være venner.

 

Jeg har stor erfaring med psykoterapeutiske forløb, hvor du bliver klædt på til at klare opgaven og får støtte, når det er rigtigt svært.

 

Sådan foregår det

Som pårørende til en psykisk syg/sårbar har du/I brug for at have et rum, hvor ALT kan være der. Du/I har brug for at blive mødt af en psykoterapeut, der kan rumme stort kaos (og som er villig til at hjælpe med at skabe en eller anden form for struktur i det kaos).

 

Det er også vigtigt at blive mødt kærligt og med respekt, for det, du/I står i, er ofte meget ukærligt. Du/I har ikke overskud til at føle dig/jer forkerte i det terapeutiske rum.

 

Samtalerne foregår i rolige omgivelser i Rødovre og tager typisk 75 – 90 minutter pr. gang. Du kan komme alene, eller I kan komme flere – f.eks. begge forældre. Hvor mange samtaler, du/I skal have, kan man ikke sige på forhånd, fordi det afhænger af det, du/I står i. Vi kan altid skrue op og ned for antallet af samtaler, så det passer til dig/jer.

 

Et pårørende-terapeutisk forløb foregår i fuld fortrolighed.

 

Kontakt mig allerede i dag og få en tid til din/jeres første samtale – 22274975 eller mail@being.dk!

 

Jeg bestræber mig på, at du/I kan få din/jeres første tid indenfor få dage. Jeg tilbyder samtaler på hverdage i tidsrummet 9.30-17.15 (seneste starttidspunkt er kl 16).

Typiske emner, der dukker op i forløbet

Der dukker mange forskellige problemstillinger op i terapien – både akutte og afledte. Du/I oplever også dybe eksistentielle problematikker om menig, ansvar, frihed, isolation, ensomhed, osv.  Her et par eksempler på problemstillinger, der kunne dukke op.

 

 • Afmagt – Hvordan lever man med den?
 • Tabu – at håndtere omverden
 • Svigt
 • Netværk – er det der og hvis ikke, hvad så?
 • Samarbejdspartnere – kommune, psykiatri, bosteder m.m.
 • Struktur, struktur, struktur
 • Vedligeholde og opbygge ressourcer – hvordan fylder man på sit eget system, så man kan klare de pressede situationer?
 • Angst – angsten for at miste eller angst for voldelige situationer
 • Psykiatrisk skadestue og indlæggelser – med og uden tvang – og holdningen til det psykiatriske system
 • Viden – og hvorfor viden er vigtig
 • Skyld og skam
 • At håndtere uenighed om behandling
 • Misbrug – når den psykisk syge/sårbare selvmedicinerer sig med alkohol, hash, medicin eller andre stoffer
 • Medicin vs. terapi
 • Økonomi
 • Værdier – hvordan finder man sine/familiens værdier og bevarer dem?
 • Selvmord, selvmordsforsøg eller trussel om
 • Stress
 • Sorg – tabet af ”drømmen”

 

Som pårørende til en alvorligt psykisk syg kan du/I få en henvisning fra lægen til en psykolog, hvor Sygesikringen betaler noget af psykologens honorar, og du/I betaler selv resten. Sådan en henvisning kan du/I desværre ikke bruge hos mig, så her må du/I selv betale hele honoraret.

 

*) Kilde: Institut for Folkesundhed