Coaching

Målet med coaching er at skabe udvikling. Coaching er en systematisk struktureret samtaleform med et typisk forløb af kortere varighed på 5-10 sessions. Først afklares og afgrænses den problemstilling, der skal arbejdes med. Derefter arbejdes der struktureret med problemstillingen.
 
Eksempler på overordnede emner, hvorunder coaching-problemstillinger kan falde ind:

 

  • Karriereudvikling
  • Lederudvikling
  • Konflikthåndtering
  • Vanskelige relationer
  • Håndtering af forandringer
  • Personlig fremtoning
  • Vanskelige valg i livet
  • Og meget, meget mere

 
 
Coaching er også velegnet til lederudviklingsforløb, hvor lederen arbejder med en konkret problemstilling i et forløb over ½ - 1 år.
 
Et coachingforløb foregår i fuld fortrolighed.