Mette Ploug Nielsen, Forstander på døgninstitutionen Kastaniegården udtaler:

"Årsagen til, at vi valgte at få ledelsessupervision hos Mia var, at vi ledte efter en kompetent supervisor som kunne:

- Coache os med at opbygge en ny organisation i rivende udvikling

- Coache et nyt ledelsesteam

 

Dette fik vi til fulde indfriet, derudover delte Mia gavmildt ud af sin store viden om personaleledelse, kommunikationsstrategier m.m. Forløbet har for mig personligt betydet, at jeg i dag har og er bevidst om de kompetencer, som jeg har brug for i en ledelsesfunktion. Desuden kender jeg mine styrker og mine svage sider, og ved hvordan jeg skal bruge den viden.

 

Jeg har i forbindelse med coachingen fået håndgribelige og anvendelige strategier og værktøjer som hjælper mig i min arbejdsrelaterede hverdag. Værktøjer som jeg kan bruge til at lægge krisestrategier, til almindelig planlægning og til strategisk langtidsplanlægning.

 

Mia, giver jeg med stor glæde mine allerbedste anbefalinger som coach og supervisor. Jeg har gennem årene opfordret mange kollegaer til at tage kontakt med Mia, og jeg ved, at de alle er gået fra Mia med en oplevelse af at være blevet klogere på sig selv og deres problemstilling"