Supervision

Målet med supervision er at skabe ny forståelse om måden at arbejde på. Supervision er en systematisk struktureret metode, der kan have forskellige udtryk – f.eks. samtale, reflekterende teams og systemisk organisationsopstilling.

Supervision kan være individuel eller i grupper – en ledelsesgruppe, eller en gruppe, der på anden måde samarbejder f.eks. pædagoger, skolelærere og sagsbehandlere.

 

Først afklares og afgrænses den problemstilling, der skal arbejdes med. Derefter arbejdes der struktureret med problemstillingen.

 

Eksempler på overordnede emner, hvorunder supervisionsproblemstillinger kan falde ind:

  • Konkret sagssupervision
  • Samarbejdsproblemer
  • Konflikthåndtering
  • Lederudvikling
  • Pædagogik
  • Vanskelige relationer
  • Håndtering af forandringer
  • Og meget, meget mere

 

Supervision er også velegnet til ledelses- og organisationsudviklingsforløb, hvor gruppen arbejder med en konkret problemstilling i et forløb over ½ - 1 år.

 

Et supervisionsforløb foregår i fuld fortrolighed.